DNA URBANO

DNA urbano: многоцелеви, устойчив, екологичен материал за архитектура, ориентирана с грижа към околната среда.

Stone Italiana представя DNA Urbano, иновативна серия слабове, направени от останки от почистването на улици. Тази нова продуктова линия е резултат от сътрудничеството между Stone Italiana и CEM Ambiente Spa, една компания, ангажирана със събирането и обработката на отпадъци в 49 общини в Ломбардия.

DNA Urbano пасва идеално на зелената философия, изповядвана от Stone Italiana – една компания, която винаги е обръщала внимание на проблемите с околната среда в производствения процес и непрекъснато търси нови екологични алтернативи за строителната индустрия.

Основният компонент на повърхностите на DNA Urbano (между 75% и 55.7%) се състои от останки, събирани от улицата, например чакъл, който се събира по ъглите на улиците. Останките се обработват подходящо и се превръщат в подходящ материал, като по този начин самите стават суровина, която позволява постигането на енергийни спестявания, рециклиране и по-ниски разходи за освобождаване от отпадъци.

Всъщност според официална оценка около 4% от всички отпадъчни продукти, генерирани в Италия, се състоят от отпадъци от почистване на улици. Ако всички тези отпадъци се възстановяват и използват, съответните разходи за сметища ще бъдат елиминирани.

Останалите компоненти на DNA Urbano са пясък, кварцов прах и полиестерна смола, като последната е около 4% до максимум 6.6% от общия състав, в съответствие с изискванията за сертификация Ecolabel.

В момента DNA Urbano се произвежда главно от останки от улиците на Милано, откъдето идва и името му. Градският ДНК код на продуктовата линия “съдържа същността на историята на града”. Тук-там можете да мернете микрочип, парче цветно стъкло, къс тънка метална тел, семенце или алуминиева честица, вградена в повърхността на слаба.

Самият ДНК код на града.