MARBLE

Stone Italiana е основана през 1979 като производител на рекомпозирани мраморни повърхности за подове и стени, в отговор на нарастващата нужда за материал до голяма степен в стила на гранита, но на по-добра цена. През последните 30 години, въпреки че производствената концепция остава същата, продуктите на Stone Italiana са силно еволюирали, измествайки се все повече от имитация на природата към създаване на собствена идентичност.

Тази идентичност отразява фокуса на компанията върху непрекъснатите изследвания и посветеността, които са нужни за да бъдеш част от един еволюционен процес. Тази гама, базирана на мрамор, предлага възможността да усетите чувствителното и символично измерение на цветове, които не могат да бъдат намерени в природата, с нейната палитра от уникални и неповторими оттенъци, и добавената полза на доброто съотношение цена/качество.