Зелена визия

GREEENBELL1

• ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВА ПРОДУКЦИЯ

От 1979 Stone Italiana са посветени на постигане на съвършенство от гледна точка на дизайн, качество и специално отношение към въпроси като околната среда, безопасността на работниците и здравето.

• ЕКОЛОГИЧНО УСТОЙЧИВА ПРОДУКЦИЯ

На база на тази концепция Stone Italiana прилага Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасност на работното място, в съответствие със стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, които компанията покрива в резултат на поетата отговорност.

• ЕКО ОТГОВОРНОСТ

Производствения процес и непрекъснати усилия за научни изследвания са позволили на Stone Italiana да рециклират и да превърнат в ценен материал твърдите промишлени отпадъци, като стъкло, огледала и гранит. Сега, повече от всякога, компанията експериментира с комбинации включващи различни материали, като крайната цел е рециклирането им. Освен това, количеството на полимерния свързващ агент съдържащ се в продукта, е само 7-8%, като част от него идва от възобновяеми растителни източници, получени от не-генетично модифицирани растения и растения със запазена идентичност.

• БИО ОТГОВОРНОСТ

Продуктите на Stone Italiana са безопасни за хората и околната среда, тъй като не отделят вредни летливи органични съединения (VOC). Поради тази причина Stone Italiana има следните сертификати – GREENGUARD Indoor Air Quality и GREENGUARD Children & Schools (USA). Продуктите на Stone Italiana естествено БАКТЕРИОСТАТИЧНИ и доказано безвредни при контакт с храни. Те са подходящи за домашна употреба (кухненски плотове) и в зони за приготвяне на храна. Продуктите на Stone Italiana са одобрени според изискванията на FDA (USA Food & Drugs Administration) за стандарта NSF 51.

• ОТГОВОРНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Производствени процеси на Stone Italiana защитават екологичното равновесие и отговарят на най-стриктните изисквания за околната и работната среда. Stone Italiana е постоянно ангажирана с намаляване до минимум на използването на вредни вещества в производствения процес, както и за контролиране на емисиите на летливи органични съединения (VOC), намаляване на отпадъците, използване на рециклируеми опаковки, намаляване на потреблението на енергия и вода, както и с процеса на рециклиране на водата. бидейки член на Съвета за зелено строителство на Италия, Stone Italiana може да допринесе за постигане на LEED сертификация за устойчиво развитие.

• ОТГОВОРНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Ангажиментът на Stone Italiana към екологично устойчивото производство предвижда някои продукти, които съдържащи рециклирани предмети, идващи от пост-продукция или употреба, да бъдат идентифицират с логото на Recycling Components (рециклирани компоненти).

green-components_eng_rev-29.01.14